logo websitelogofe

Stuwplan X voor Windows

Stuwplan X wordt uitgebracht in een aantal versies die vernoemd zijn naar voor de binnenvaart relevante plaatsen. Naast de versie Keulen komen er de versies Mainz, Antwerpen, Basel en Rotterdam, waarvan de versie Rotterdam uiteraard de meest veelzijdige zal zijn.

Stuwplan X versie Keulen

Dit is de basisversie en de opvolger van Stuwplan 5000. Het heeft nagenoeg dezelfde functies en mogelijkheden als Stuwplan 5000, maar is geschreven in de nieuwste programmeertaal en is uitgebreid met een App (zie Stuwplan X versie Keulen voor Android). Zo kunnen we inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

De release is gepland in de zomer van 2016

Stuwplan X versie Mainz

Deze versie heeft naast alle mogelijkheden van de versie Keulen, nog meer opties. Datzelfde geldt voor de bijpassende App.

De release is gepland in de herfst van 2016

Stuwplan X versie Antwerpen

Met de Antwerpen-versie is het mogelijk een hele vloot te beheren. Met een uitklapvenster kan eenvoudig gewisseld worden tussen de verschillende schepen. U krijgt dan meteen een plattegrond van het gekozen schip met uiteraard de juiste stabiliteitsgegevens en dergelijke.

De release is gepland eind 2016

Stuwplan X versie Rotterdam

Dit wordt een client-server versie, waarmee het mogelijk wordt om vanaf de wal met Stuwplan te werken, zonder hulpprogramma’s als bijvoorbeeld Teamviewer. Het spreekt vanzelf dat de mogelijkheden van de Antwerpen-versie ook in de Rotterdam-versie toepasbaar zijn.

De release is gepland in 2017

Stuwplan X versie Basel

De Basel-versie wordt een versie met minder mogelijkheden en vooral werkend met Wizards, waardoor men stap voor stap naar een bevredigend resultaat wordt geleid. Deze versie zal ook worden voorzien van de optie automatisch stuwen. Het programma genereert dan een aan te bevelen belading. We hopen hiermee een versie te maken waarmee ook mensen die geen of nauwelijks ervaring hebben met Stuwplan, of het varen met containers, uit de voeten kunnen.

De release is gepland in 2017

Terug naar producten

 

Geplande releasedata

Keulen                zomer 2016

Mainz                 herfst 2016

Antwerpen         eind 2016

Rotterdam         2017

Basel                  2017